amp template

Organisationsutveckling

Grupputveckling och teambuilding

För att utveckla en organisation krävs ett nytt arbetssätt som ställer höga krav på kunskap och erfarenhet kring organisationens strukturella och dynamiska fält, vilket ibland kallas organisationens yta och djup. Utvecklandet kräver också grundlig förståelse för mjuka värden kring förändringsledning. DynaSpace har lång och god erfarenhet av organisationsutveckling.

DynaSpace arbetar i nära samarbete med ledningsgrupper eller i nära anslutning som expertstöd. Att tydliggöra organisationens uppdrag, hjälpa ledningsgruppen i sin ledningsroll, stödja medarbetarna i rollskapande och rolltagning och att tydliggöra organisationens gränser är några exempel på insatser.

Arbete med uppdrag på grupp- och organisationsnivå sker processinriktat. Gränser, behörighet och ledarskap är några av de viktiga områden som blir föremål för undersökning och utveckling. Arbetskonferensen, handledning på individ- eller gruppnivå och processinriktade chef- och medarbetarutbildning är några av våra metoder.

Ett välfungerande nätverk av kvalificerade konsulter finns att tillgå vid större uppdrag.© Copyright 2018 Marcus Anderson - All Rights Reserved