free site maker

 

 

Psykoterapi och psykoanalys

Psykoanalys

Psykoanalys är en behandlingsform som hjälper människor att bättre förstå sig själva. En större självinsikt ger möjlighet att uppleva att det finns ett sammanhang och en mening bakom ett psykiskt lidande, irrationella handlingar, drömmar och till synes oförståeliga reaktioner. Ökad självinsikt leder till bättre psykisk integritet. Målet med psykoanalytisk behandling är en ökad inre frihet och en större tolerans för psykiska belastningar. Om man går i psykoanalys träffas man generellt sett tre till fem gånger i veckan under flera års tid. Individuell psykoterapi

DynaSpace erbjuder psykoterapi på basis av ett psykodynamisk synsätt, både genom korttidspsykoterapi och långtidspsykoterapi. Korttidspsykoterapin omfattar 10-15 sessioner.


Gruppanalytisk psykoterapi

Långtidsgruppterapi i halvöppen grupp för personer som vill ha stöd i sitt psykiska tillstånd eller som vill undersöka och förstå sitt liv på ett bättre sätt.

Korttidsgruppterapi

Korttidsgruppen används för personer som är eller är på väg att bli psykiskt utmattade och/eller lider av depression. Arbetet sker i gruppform och har sin grund i det psykodynamiska/existentiella synsättet. Arbetet sker i en sluten grupp under 10-15 sessioner. Syftet är att deltagarna ska få insikt och förståelse för den egna problematiken som har lett till en separation från arbetslivet i form av sjukskrivning. Gruppen undersöker även de sårbarheter som präglar arbetsplatsen och som kan vara en del av de orsaker som ligger till grund för det uppkomna tillståndet. Gruppbehandlingen syftar även till att undersöka möjligheten för återgång till arbetslivet och ett sunt förhållningssätt till en av livets viktigaste pelare, nämligen arbete. Vi erbjuder genomtänkta system även till arbetsgivare som vill arbeta systematiskt i förebyggande syfte mot stress och psykisk utmattning. Systemet skapas i dialog med arbetsgivare. 


Parterapi

Att leva i en relation kan ibland vara komplicerat och påfrestande. Par som befinner sig i kris eller vill reflektera över sin relation tillsammans kan ha ett gott utbyte av parterapi.

Mottagningen ligger i fina sekelskiftslokaler i centrala Uppsala och har kapacitet för både större och mindre grupper.

© Copyright 2018 Marcus Anderson - All Rights Reserved