online web builder


Hadi Rahimi Danesh | DynaSpace AB

Mobirise

Om mig


Jag är beteendevetare, psykoanalytiker och legitimerad psykoterapeut med inriktning på gruppanalys och individualterapi. Jag är utbildad handledare och har lång erfarenhet av grupp- och organisationsutveckling både inom privat och offentlig sektor. Dessutom har jag arbetat många år som konsult och terapeut.
Med flerårig erfarenhet av företagshälsovård har jag tagit fram metoder kring psykisk ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Jag är intresserad av medvetna liksom omedvetna skeenden i arbetsgrupper och hur analyser av dessa skeenden kan underlätta en arbetsgrupps utveckling. Sedan 1981 har jag arbetat med människor i kris och utveckling. Mitt arbete präglas av en psykoanalytisk grundsyn och utifrån detta använder jag ett system- och fältteoretiskt perspektiv som komplement till de gruppdynamiska och psykoanalytiska perspektiven. 


Handledare 

Psykoanalytiker 

Leg. Psykoterapuet


DynaSpace AB


DynaSpace AB är ett kunskapsföretag för individer, grupper och organisationer. Målet är att skapa fungerande, humana och kreativa arbetsplatser. Företagets tjänster består av organisations- och metodutveckling, handledning, konflikthantering, kris- och ledningsstöd samt psykoterapeutisk behandling. Företaget leds av Hadi Rahimi Danesh och har tillgång till en inre kärna av några av landets bästa konsulter. 

Tjänster

 

 

Kontaktuppgifter

Adress

Dynaspace AB
Trädgårdsgatan 3
75309
Uppsala

Kontaktuppgifter

Email: hadi.rahimi@telia.com      
Phone: 070 - 755 28 42 

Företagsinformation

Orgnr: 556672-7060
Innehar F-skattesedel

© Copyright 2018 Marcus Anderson - All Rights Reserved